Grimstad kommune

Grimstad kommune er en kommune i stor vekst i Agder. Grimstad kommune har over lengre tid hatt fokus på klima og miljø arbeid. Grimstad kommune drifter, ivaretar og veileder innbyggere, aktører osv. Vi i varetar landbruk, miljø, friluftsliv, naturen og naturmangfoldet. Skaper arenaer og muligheter for folk i alle aldre