Grieg Seafood

Grieg seafood består av over 160 medarbeidere som jobber på sjøanlegg, settefiskanlegg, slakteri og kontor i Stavanger, Sandnes, Bokn, Suldal, Hjelmeland og Kvitsøy. De produserer i Rogaland 350 000 måltider med laks hver dag, som spiser i over 50 land rundt om i verden. De har to settefiskanlegg i Bokn, oppdrettsanlegg i Stavanger, Sandnes, Bokn, Hjelmeland og Kvitsøy, stamfiskproduksjon i Suldal, slakteri på Sjernarøy og regionkontor på Judaberg. Produksjonskapasiteten er på 25 000 tonn slaktet vekt årlig, fordelt på 19 tillatelser i sjø og to settefisktillatelser.

Klimavisjon
Vårt globale matsystem må bli transformert. Vi må bringe sunn mat til flere folk med færre ressurser og lavere innvirkninger. Vi må gjøre det på en måte som er sosialt og økonomisk rettferdig. Hvis vi gjør det riktig, vil mat fra havet ha potensialet til å spille en viktig rolle i et fremtidig bærekraftig matsystem. Vann, mat og energi er kjernekomponenter i global bærekraftig utvikling. En økende global befolkning, urbanisering og økonomisk vekst øker etterspørselen etter alle disse elementene. I dag er nesten 800 millioner mennesker sultne. I 2050 må den globale matproduksjonen øke med 50 prosent for å mate de 9 milliarder menneskene som forventes å være på planeten. Samtidig setter dagens matsystem et stort fotavtrykk på planeten. En fjerdedel av energien som brukes globalt er knyttet til matproduksjon og deres forsyningskjeder. Landbruket er den største forbrukeren av våre globale ferskvannsressurser. Transformasjon er nødvendig i vårt matsystem. Vi må være i stand til å gi mat til den voksende befolkningen med lave karbonutslipp og høye dyrevelferdsstandarder, samtidig som vi bruker få ressurser og beskytter biologisk mangfold. Videre sikrer et fremtidig matsystem jobber, sosial og økonomisk rettferdighet til lokalsamfunn over hele verden. Maten som produseres må være sunn og næringsrik for menneskekroppen. Havbruk har potensial til å være en viktig del av løsningen. 70% av jorden er dekket av hav. I dag får vi imidlertid bare omtrent 2% av maten fra sjøen. Det er grenser for mengden villfisk som kan høstes bærekraftig. Imidlertid kan bærekraftig havbruk møte den økte etterspørselen etter sjømat i folks kosthold.