Greenstat

Greenstat AS skal utvikle og drive prosjekter knyttet til bærekraftig energi og teknologi, herunder prosjekter som understøtter overgangen fra fossil til fornybar energiproduksjon og forbruk, samt delta og investere i selskaper som bidrar helt eller delvis til dette.

Klimavisjon

Greenstat skal fortsette å være en nullutslippsbedrift så langt det lar seg gjøre gjennom utslippsfrie arbeidsreiser eller kollektivtilbud, så lenge det er praktisk mulig.

Relaterte løsninger