Greenstat Vestland

Greenstat AS skal utvikle og drive prosjekter knyttet til bærekraftig energi og teknologi, herunder prosjekter som understøtter overgangen fra fossil til fornybar energiproduksjon og forbruk, samt delta og investere i selskaper som bidrar helt eller delvis til dette.

Klimavisjon

Greenstat skal fortsette å være en nullutslippsbedrift så langt det lar seg gjøre gjennom utslippsfrie arbeidsreiser eller kollektivtilbud, så lenge det er praktisk mulig.

Relaterte løsninger