Greencore

Greencore sin misjon er å være en pådriver for verdiskapning i den grønne omstillingen, og dette gjør de gjennom å tilby veiledning for bedrifter som ønsker å bli Miljøfyrtårnsertifisert.

Greencore har godkjent Miljøfyrtårn-konsulent, som guider og rettleder fra oppstart til sertifisering. De gjennomfører veiledning tilpasset din virksomhet og bransje, og lover en god og helhetlig oppfølging. Et av målene til Greencore er at deres kunder skal komme godt i gang med lønnsom og effektiv miljøledelse.