Grape Architects

Grape Architects har flere bygg som har blitt gjenbrukt og er utviklet for et lavere klimaavtrykk i fremtiden, med mindre bilavhengighet for byggenes brukere. Grape har også flere gatetransformasjonsprosjekter hvor klima, miljø og det lokale miljø har blitt bedre med mindre bilisme, og gatene åpnes for mer beplanting og trær og livet i gatene, med fokus på gange, sykkel og utnyttelse av eksisterende kollektivtilbud.

Grape leverer et produkt som heter ADD (arkitektonisk due dilligence), som er et analyseprodukt som raskt gir kunnskap om hvordan et bygg kan utvikles for fremtiden, i tråd med overordnede, lokale føringer og gjenbruk av bygningsmassen. Produktet leverer også bra på å utnytte eksisterende infrastruktur, som gjør klimaavtrykket til byggets fremtidige brukere lavere med tilrettelegging for kollektivreiser, sykkel og gange.