Gladmat

Gladmat er Norges største matfaglige publikumsfestival. Gladmatfestivalen er et av landets største kulturarrangement og en av Stavangerregionens sterkeste merkevarer. Rundt 250 000 besøker Gladmat hvert år, og det er rundt 150 utstillere som representerer produsenter, foredlere og serveringsnæringen. Formålet til Gladmat er å fremme publikums interesse for mat ved arrangementer, og de ønsker å være den viktigste møteplassen for mat og matkultur, både regionalt og nasjonalt. De samler fagfolk innen matproduksjon, matforedling og matformidling. Festivalen er et publikumsarrangement og en faglig møteplass, med et bredt program for foodies, barnefamilier, festivalglade, produsenter, fagfolk og serveringssteder.

Klimavisjon
Styret i Gladmat startet i 2019 et arbeid med hvordan vi skal drive en mer miljøvennlig matfestival. Gjennom hele 2020 har Gladmat sammen med Aldente / Tipi Innovasjon gjort et stort strategisk arbeid som knytter seg til det grønne skiftet, og hvordan Gladmat skal posisjonen som Norges grønneste matfestival. Vi har som mål at deler av strategien skal operasjonaliseres allerede førstkommende sommer. Grønneste matfestival betyr å i alle ledd vise veien fra fjor og jord til bord og festival, med (x%) redusert avtrykk. For å nå bærekraftige mål og skape nye løsninger må vi jobbe sammen. Gjennom denne prosessen utvikler vi strategier og løsninger fremtiden kaller på. Konkret betyr det:
• Gjøre ferdig grønn strategi med plan og sirkulær partnermapping.
• Lage beskrivelse og prototyper på ideer og tiltak som peker på hvordan Gladmat skal bli Norges grønneste matfestival og tiltrekke de rette samarbeidspartnerne.
• Gjøre en involverende og engasjerende prosess som skaper bredt eierskap blant samarbeidspartnerne.
• Lage en overordnet plan for gjennomføring, forankret i korte- og langsiktige mål.
• Gjennomføre «Bakgården», et konseptområde på Gladmat hvor prototyper på bærekraftige, sirkulære løsninger gjennomføres.
• Synliggjøre «Bakgården» som et levende eksempel på hvordan hele Gladmat skal bli i fremtiden.
• Implementere utvalgte bærekraftsmål (mål 12, 14 og 15) i driften av Gladmat.