GL-Bygg

GL-Bygg AS prosjekterer og bygger skoler, alders- og omsorgsbygg, kulturhus, idrettshaller, basseng, industribygg, næringsbygg, handels- produksjons- og lagerlokaler, kai- og broanlegg, leiligheter, boliger, smoltanlegg og lakseslakteri. Helt siden starten i 1988 har vi markert oss som en solid og kompetent samarbeidspartner for våre oppdragsgivere. GL-Bygg AS har i dag 62 ansatte, og hovedkontoret ligger på Skogmo i Overhalla kommune, hvor vi også er medlem i Skogmo Industripark.

Klimavisjon

Vi ønsker å ta ansvar for at kommende generasjoner får en verden å vokse opp i. Vi ønsker å være en foregangsbedrift for bærekraftig utvikling.