Gard AS

Gard er verdens største leverandør av ansvarsforsikring til sjøs og en viktig aktør innen sjø-og energiforsikring. Vårt oppdrag er å håndtere våre kunders risikoer. Våre forsikringsprodukter dekker alle grunnleggende behov hos et rederi, inkludert ansvarsforsikring, rettsverndekning, kasko- og tidstap samt energiforsikring. Dette er lovpålagte ansvarsprodukter som hjelper selskaper ved ulykker som inntreffer ved daglig drift, samt produkter som beskytter mot tap av verdier og inntekter. Vi tilbyr også en rekke rådgivningstjenester til våre kunder. Dette hjelper selskapene i å oppfylle myndighetskrav, forbedre kontrakter mellom parter i industrien og forhindre at skader oppstår. Vi har vårt utspring i skipsfartstradisjonen på Sørlandet, og er i dag tilstede verden over for å hjelpe kundene våre. Vi er del av en internasjonal selskapsstruktur med 13 kontorer i 10 ulike land. Vår finansielle plattform, langsiktige partnerskap og evne til å dele kunnskap og ekspertise er viktige for oss. Vi samarbeider tett med universiteter, interesseorganisasjoner og bedrifter i de maritime næringene for å forbedre standardene i bransjen.

Gard har signert Global Compact’s 10 prinispper for ansvarlig næringsvirksomhet og er med i FNs havplattform for å bidra med kunnskap og ekstertise i å finne felles løsninger for å nå bærekraftsmålene i 2030 hvor vi fokuserer på løsninger for hav og de maritime næringene.

Relaterte løsninger