FREVAR KF

Foretakets formål er å drifte og vedlikeholde vann og avløpsanlegg med tilhørende anlegg, deponi, biogass, forbrenningsanlegg og sorteringsanlegg for avfall innenfor fastlagt kvalitet.

Klimavisjon

Fra våre hovedmål: FREVAR skal legge vekt på miljø, kvalitet og økonomi i prosesser og tjenesteproduksjon. 2 – FREVAR skal produsere og bruke klimanøytral energi. 3 – FREVAR skal ha kretsløpstankegang i driften av våre prosessanlegg.

Relaterte løsninger