Frende forsikring

Frende Forsikring signerte sin partneravtale med Klimapartnere Vestland på signeringsmøtet i Bergen 10. juni og ble met det Klimapartneres første forsikringsselskap.

Hvorfor ønsker dere å være med i Klimapartnere?

Det er inspirerende og verdifullt for oss å være med i et fellesskap der ulike aktører kan dra nytte av hverandres erfaringer og ideer. Det er positivt og viktig å være med i et fellesskap der medlemmene heier hverandre frem i en grønnere retning.

Frende har vært klimanøytral virksomhet siden 2019, og vi er i ferd med å bli sertifisert som Miljøfyrtårn. Vi jobber systematisk med å få ned vårt eget CO2-utslipp.

Vi jobber aktivt med å sette Frendes bærekraftstrategi ut i livet. Som en del av dette arbeidet har det vært naturlig å bli med i Klimapartnere. Det stiller også konkrete krav til oss.

Direktør Etablering og Forvaltning, Elin Sture Næss, signerte avtalen på vegne av Frende Forsikring. Fylkesordfører Jon Askeland signerte på vegne av Klimapartnere Vestland. Foto: Cecilie Bannow.

Hva er det viktigste dere kan bidra med i klimaarbeidet?

Som skadeforsikringsselskap treffes vi av ulike former for klimarisiko, ikke minst knyttet til erstatninger for skader forårsaket av værrelaterte hendelser. Klimaendringer innebærer at vi i økende grad utsettes for andre typer risiko enn tidligere. Frende skal dele sin innsikt om konsekvenser av klimaendringer til offentlige myndigheter, og bidra til at samfunnet er bedre rustet til å møte fremtiden. Vi skal også tilby bærekraftige produkter.

Frende skal bidra til et tryggere samfunn ved å arbeide med skadeforebyggende aktiviteter for å unngå at skader oppstår. Færre skader vil bidra til redusert CO2-intensitet.

De største indirekte utslippene er i oppgjørsprosessen. Derfor ligger de største mulighetene for å redusere CO2-intensiteten i å samarbeide med og motivere kunder og leverandører og andre samarbeidspartnere til å gjøre mer klima- og miljøvennlige valg ved erstatning av skader, og stimulere til mer gjenbruk og sirkulærøkonomi. Vi skal utnytte de muligheter teknologi og digitalisering gir både til skadeforebygging og bærekraftig gjenoppbygging.

Frende har et overordnet mål om at våre leverandører og øvrige samarbeidspartnere skal bli klimanøytrale. Det betyr at leverandørene våre må føre regnskap over egne utslipp, arbeide aktivt for å redusere utslipp, samt kompensere for utslipp som ikke lar seg fjerne.

Også gjennom forvaltningen av selskapets midler har vi i Frende et viktig samfunnsansvar. Det er ingen motsetning mellom god finansiell avkastning og en ansvarlig forvaltning som tar klimahensyn og bærekraft på alvor. Ansvarlighet og bærekraft er derfor en helt sentral del av kapitalforvaltningsstrategien.

Relaterte løsninger