Fredrikstad Næringsforening

Fredrikstad Næringsforening har tilholdssted i Fredrikstad, og er til for bedriftene i Fredrikstad. Vi baserer våre inntekter på medlemskontingenter, samt noen støtte fra offentlig. Vi er delt inn i fire satningsområder : *Arbeidsplass utvikling *Transportsystem *Urbanitet *Omdømme

Klimavisjon

Vi ønsker å bidra til 1,5 graders målet. Vi skal også ha som mål å oppfylle de kravene som er relevante for oss i forhold til FN`s 169 del mål, fordelt på 17 mål for bærekraftig utvikling.