Framtiden i våre hender Nord

Framtiden i våre hender arbeider overordna for etisk forsvarlig og miljøvennlig forbruk, og en rettferdig fordeling av jordas ressurser. Framtiden i våre hender Nord jobber for en bærekraftig landsdel. Vi har prosjekter blant annen innen miljøsertifisering, sirkulær økonomi, grønn mobilitet, fornybar energi og matsvinn. Vi jobber for å realisere konkrete miljøtiltak både i virksomheter og i private husholdninger. Dette gjør vi på en positiv og konstruktiv måte.

Klimavisjon

FIVH Nord ser på grønne løsninger som en mulighet til å gi økt livskvalitet og solidaritet. Vi ønsker å bidra til at den nord-norske landsdelen er ledende innen grønn utvikling.

Relaterte løsninger