Frameworks

Frameworks er et grønt og samfunnsengasjert digitalbyrå, etablert i 2003, og er lokalisert i Sørlandet Kunnskapshavn i Arendal. Frameworks leverer utviklingstjenester, skreddersydde produkter og rådgivning innen web, design og kommunikasjon. Vi er 4 dedikerte ansatte/eiere og et nettverk av flinke partnere og underleverandører. Vårt kjerneområde og kompetanse er utvikling og drift av komplette nettløsninger og digitale verktøy. Frameworks er miljøfyrtårnsertifisert. Vi er medlem av Klimapartnere og er klimanøytrale i vår drift. Vi har «Microsoft Certified» og «Umbraco Certifed» utviklere samt sertifisering på smidige utviklingsmetoder (Scrum). Dette gjør oss i stand til å bygge framtidens løsninger på oppdaterte rammeverk som er fleksible, skalerbare og egnet til å møte vekst og skiftende behov.