Fløyen

Destinasjon Fløyen er et turområde hvor Fløibanen har sitt endestopp. Fløyen tilbyr naturbaserte aktiviteter for liten og stor hele årete. Fløyen består av Fløibanen, Fløistuen butikk og kafé, Fløyen Aktiv og Skomakerstuen.

Klimavisjon

Fløyen skal skape verdier for besøkende, utdanningsinstitusjoner, tilknyttende kunnskapsmiljøer, lokale næringer og naturen vi bor i. I alle våre handlinger skal vi ta valg som støtter visjonen om å være den grønneste destinasjonen i Norge. Vårt mål er å inspirere hverandre til å ta vare på naturen.

Relaterte løsninger