Fjordkraft

Fjordkraft-konsernet består av Fjordkraft AS og TrøndelagKraft AS. Vi har hovedkontor i Bergen og kontorer i Trondheim, Sandefjord, Oslo, Stavanger og på Sortland. Vår hovedvirksomhet er innkjøp, salg og porteføljeforvaltning av strøm. Vi tilbyr også mobilabonnement og tjenester for lavutslippssamfunnet. Fjordkraft Holding ASA ble børsnotert i 2018.

Klimavisjon

Fjordkraft skal være en klimanøytral virksomhet og bidra til oppnåelsen av bærekraftsmål nummer 13: Stoppe klimaendringene. Vi krever at våre leverandører skal være klimanøytrale, og har som ambisjon at virksomheter utenfor vår verdikjede skal stille det samme kravet.

Relaterte løsninger