Firda Billag

Firda Billag blei stifta i 1920, og er eit av landets eldste transportkonsern. Selskapet si hovudverksemd er person- og godstransport på land, med mål om å bidra til eit transportsystem som er sikkert, fremmar verdiskaping og bidrar til omstilling i lavutsleppsamfunnet.

Klimavisjon

Firda Billag skal bidra til et innovativt, berekraftig og verdiskapande transportsystem. Vår klimavisjon “Klimanøytral landtransport” støtter opp under FNs bærekraftsmål, der vårt fokus ligg på nummer 3. “God helse og livskvalitet”, nummer 9. “Industri, innovasjon og infrastruktur”, nummer 11. “Bærekraftige byer og lokalsamfunn”, nummer 13. “Stoppe klimaendrinbgene” og nummer 17. “Samarbeid for å nå målene”.