Festspillene i Bergen

Festspillene i Bergen ble etablert i 1953 og er Skandinavias største og viktigste festival i sin sjanger. I juni 2021 signerte de sin klimapartnere-avtale etter å ha vært klimapartner i nesten ett år.

– Vi ser på nettverket som en viktig ressurs som vi ønsker å både dra nytte av og bidra inn i gjennom å lære av andres erfaringer, samt å dele våre egne, sier festspilldirektør Anders Beyer.

Hva er det viktigste Festspillene kan bidra med i klimaarbeidet?
– Vi jobber både strategisk og praktisk med å redusere miljøbelastningen av vår virksomhet. Alene er det likevel  begrenset hvilken effekt Festspillene kan oppnå. Vi eier for eksempel ikke arenaene vi benytter under festivalen. Men vi har et stort nettverk av samarbeidspartnere, leverandører, sponsorer og støttespillere, artister, publikum, frivillige og så videre, og her tror jeg vi kan få til mer gjennom samarbeid og gjensidig påvirkning i positiv retning. Sammen er vi mye bedre, sier Beyer.