Fana Sparebank

Fana Sparebank er en selvstendig sparebank med kontorer på Nesttun, i Bergen sentrum og på Os. Konsernet Fana Sparebank består av Fana Sparebank, Fana Sparebank Eiendom og Fana Sparebank Boligkreditt, samt merkevarene Himla Eiendomsmegling og Himla Banktjenester. Totalt ca. 135 ansatte. Fana Sparebank er aktiv i finansklyngen Finance Innovation, og bidrar til lokalmiljøet i Bergen med gavemidler til næringsliv, organisasjoner og ildsjeler. Banken har stort fokus på samfunnsansvar og bærekraftstiltak. Blant annet er banken klimanøytral, og arrangerer hvert år Nattevandring for FNs bærekraftsmål. I 2021 ble Fana Sparebank kåret til Norges 3. beste arbeidsplass i klassen 50-199 ansatte av Great Place to Work Norge.

Klimavisjon

Fana Sparebank har som visjon om å ha halvert karbonfotavtrykket innen 2030, og skal ha netto-null utslipp innen 2050.

Relaterte løsninger