Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes er en kommune i Agder med ca. 3600 innbyggere. Kommunal forvaltning, tilby innbyggerne gode tjenester og tilbud.

Klimamål

Utarbeide ny klima- og energiplan, energieffektivisering av bygg, etablering av el-sykkelnettverk og plan for grønne innkjøp

Relaterte løsninger