Eviny

I energi- og teknologiselskapet Eviny jobber vi for at det skal bli mulig å ta den rene, fornybare kraften i bruk innenfor alle områder.

Når noen sier dette er starten på slutten, sier vi at det tvert imot er slutten på starten. Der vi kan, gjør vi det renere og mer lønnsomt.

Vi er fulle av energi for fremtiden.

Klimavisjon

I over 100 år har vi produsert ren fornybar energi av vestlandsregnet, og nå elektrifiserer vi Norge. Vi skaper de nye løsningene som nullutslippssamfunnet krever. Som fremtidsoptimister tror vi at vi kan lykkes.

Vi er størst på lynlading for elbiler. Vi bygger landstrøm til skip, elektrifiserer havbruk og transportnæringen. Vi jobber for utslippsfrie byggeplasser. Vi bygger IoT-nett, fibernett, fjernvarmenett, solanlegg, bioenergianlegg og et av verdens første nettverk for hurtiglading av elbåter. Nettselskapet BKK frakter strømmen hjem til 450.000 vestlendinger, og er en del av Eviny-konsernet.

Relaterte løsninger