EMISOFT

Emisoft AS er en totalleverandør av rapporteringsløsninger og rådgivningstjenester innen klima- og miljøledelse og samfunnsansvar, med hovedkontor i Bergen og over 25 års erfaring med å levere programvareløsninger for klima- og miljørapportering. Våre løsninger og tjenester benyttes av ledende nasjonale og internasjonale aktører over hele verden.

Klimavisjon

Emisoft fører komplett klimaregnskap, er klimanøytrale og har som kontorbedrift et lavt klimafotavtrykk. Vi har ikke egne kjøretøy og derfor ikke utslipp i Scope 1. Vi skal fortsatt være klimanøytrale, og vil jobbe videre med å redusere vårt klimafotavtrykk.

Relaterte løsninger