DNB Rogaland

DNB i Rogaland består av 3 hovedlokasjoner, Stavanger, Sandnes og Haugesund. I tillegg har DNB Eiendom kontor i Haugesund, Sandnes, Jørpeland, Egersund, Bryne, Sola utover flere lokasjoner i Stavanger.

Klimavisjon

 

DNB-konsernet skal bidra med lån og investeringer for en bærekraftig vekst. I et klimaperspektiv innebærer dette konkrete klimamål og tiltak, både for DNBs egne drift og direkte utslipp (Scope 1 og 2 utslipp) og for DNBs indirekte utslipp (Scope 3). DNB har ikke et eget tilgjengelig klimaregnskap for DNB Rogaland, men har tilgjengelig klimaregnskap for DNB ASA.