Denofa

Denofa AS foredler ikke-genmodifiserte og bærekraft-verifiserte soyabønner til soyamel, soyaolje og lecithin. Denofas posisjon er bygget på bærekraftig verdikjede og mattrygghet. Soyamelproduktene selges til kraftfôrmarkedet, hovedsakelig i Norge, Sverige og Finland. Soyaolje og lecithin selges i hele Europa som innsatsfaktor i næringsmidler og fôr. Selskapets produksjon holder til i Fredrikstad.

Klimavisjon

Denofa skal levere bærekraftig mat til kommende generasjoner, derfor må vi være i balanse med naturen. Vi skal sørge for laveste utslipp per enhet protein for de råvarene kundene foretrekker​. Vårt energiforbruk (damp og el) skal være skal være klimanøytralt innen 2025​. Vi har 100% sporbarhet på våre proteinråvarer .​

Relaterte løsninger