Bygda 2,0

Bygda 2.0 utvikler en bærekraftig, urban og attraktiv liten landsby, – en «microcity» i Åfjord kommune. I mektig natur, og med fokus på arkitektur, møteplasser, mat, kunst og kultur, arbeider de for et unikt, fortettet bo- og arbeidsmiljø.  Det handler om etablering av sosiale strukturer, moderne boformer, bruk av fornybar energi, gjenbruk, matkultur og naturopplevelser. Gjennom dette skaper de et fremtidsrettet miljø for næringsliv og forskning – et levende laboratorium.

I 2019 ble Bygda 2.o hedret av staten for fremragende byggkvalitet. Møteplasser, mat, arkitektur, kunst og kultur er nøkkelord i prosjektene. Bygda 2.0 arbeider innenfor flere bransjer og flere av delprosjektene og aktivitetene er i skjæringspunktet mellom flere fagområder. I dette arbeidet er Bygdeboksen selve hjertet. Her finner du et kontorhotell (co-working space) med fibertilknyttet internett, et verksted (maker-space), et håndverksbakeri og en flerbrukssal for konferanser, work shops, konserter, kunstprosjekter, selskap og aktiviteter som badminton eller yoga.

Bygda 2.0 sitt bakeri Stokkøy Bakeri har stort fokus på matsvinn og sirkulær produksjon og fikk blant annet pris for årets bakst- og kornprodukt for et brød bakt på rester under Trøndersk Matfestival i 2021.

-Vi velger Klimapartner for å få tilgang til kompetente sparringspartnere for viktig og riktig grønn utvikling, forteller daglig leder i Bygda2.0, Ingrid Langklopp. I vårt arbeid for å være en ansvarlig og forbilledlig bedrift trenger vi hele tiden kunnskap og tilgang til nettverk og gode verktøy.

 

Relaterte løsninger