Bybanen

Bybanen AS har ansvar for operatørkontrakt, og for forvaltning, drift og vedlikehold av Bybanens infrastruktur og rullende materiell. Bybanen i Bergen er ryggraden i Bergens kollektivtransport og består av 20 km dobbelspor fra sentrum til Bergen lufthavn, og opereres med 28 sporvogner på 42 meter. I 2019 transporterte bybanen i Bergen 18,7 millioner passasjerer, noe som utgjør omlag 31 prosent av alle kollektivreisende i hele Bergensområdet.

Klimavisjon

Bybanen tilbyr attraktiv, smart og bærekraftig transport til Bergens befolkning. Slik bidrar vi til at Bergen kan nå sine mål om å bli Norges grønneste by, og at Norge kan overholde sine forpliktelser i Paris-avtalen.

Relaterte løsninger