Borg Havn IKS

Borg havn er et interkommunalt selskap eid av Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler kommune. Gjennom de siste 25 årene har Borg Havn utviklet seg fra å være et tradisjonelt havnevesen til å bli en profesjonell logistikk- og næringsaktør. Borg Havn er en allsidig flerbrukshavn som betyr at våre arealer benyttes av en rekke ulike virksomheter og det håndteres flere ulike typer gods. Borg Havn forvalter arealer fra Utgårdskilen på Hvaler i sør til Sarpsborg i nord, med muligheten til å utvikle både virksomheten og bidra til næringsutvikling lokalt og regionen som helhet. Borg havn er i dag en sentral aktør med både lokale, regionale og nasjonale funksjoner.

Klimavisjon

Borg Havn IKS har over lengre tid jobbet aktivt med nye og gode bærekraftige løsninger for logistikk og havnedrift. Ambisjonen er å bli en havn som påvirker omgivelsene minst mulig med støy, støv og utslipp til luft og vann og være i forkant av utvikling av nye energiløsninger i havneområdet. Målet vårt er å bli en utslippsfri havn innen 2030, der vi skal bli selvforsynt med energi og delta aktivt i utvikling av nye energi- og miljøløsninger i havneområdet. Sirkulær økonomi er en av nøklene for samarbeid og utvikling, der vi tar en sentral rolle for å lykkes i klyngen i Nedre Glomma. Gjenvinningindustrien i havneområdet er en utfordring for miljøarbeidet, fordi avfallshåndtering medfører bl.a. støv, støy, lukt og andre utslipp. Samtidig er næringen en av de sterkeste driverne for energigjenvinning, gjenbruk og miljøavtrykket på samfunnet for øvrig.

Relaterte løsninger