BOB BBL

BOB BBL er Norges tredje største boligbyggelag –eid av om lag 68 000 medlemmer. BOBs omfattende virksomhet har basis i «Lov om bustadbyggelag», og oppdraget er å skaffe gode boliger gjennom borettslag eller på annen måte, samt forvalte boliger for andelseierne. BOB skal dessuten tilby etterspurte fordeler, varer og tjenester for sine medlemmer og kunder. BOB BBL utfører også eiendomstjenester og rådgivning for en stor kundeportefølje av boligselskap og næringseiendommer. Selskapet er organisert som konsern med mor- og datterselskaper. Hovedkontoret er i Bergen med regionskontor i Førde. BOB avlegger konsernregnskap i henhold til regnskapsloven.

Klimavisjon

I BOBs strategi skal FNs bærekraftmål innen miljø og klima være en integrert del av selskapets beslutningsunderlag. Styret har derfor lagt relevante bærekraftmål til grunn for BOBs arbeid med fokus på klima- og miljøtiltak i eiendomsbransjen, både eiendomsutvikling og eiendomsforvaltning. BOB deltar i et i et samarbeidsprosjekt, i Bergen, støttet av Enova, om utslippsfrie byggeplasser. I 2019 ble BOB med i nettverket Klimapartnere Vestland. BOB deltar også i Ressursgruppe sirkulær økonomi i Bergen Næringsråd og er medlem av Grønn byggallianse. BOBs nyeste boligprosjekt, Liaparken i Åsane, har bærekraft som rettesnor – med aktiv tilrettelegging for delingsøkonomi og gode løsninger innen energieffektivisering og børekraftig valg. BOBs nye boligprosjekter skal sertifiseres med BREEAM NOR, very good. På samme måte som at BOB skal være et foretrukket kompetansehus, må BOB sette både boligselskaper og eiere av næringseiendom i stand til å gjøre gode klima- og miljøvalg. Vi ønsker å være en god rådgiver for våre kunder, også innenfor bærekraft. BOB BBL har ambisiøse mål for bærekraft og klima, samtidig ønsker vi å være ærlige på at vi er på en reise og har et godt stykke igjen før vi når våre ambisiøse mål om en reel bærekraftig virksomhet både innenfor klima, langsiktig verdiskaping og sosial bærekraft.

Relaterte løsninger