BKK

BKK-konsernets hovedaktiviteter er produksjon, omsetning og transport av elektrisk kraft. I tilknytning til hovedaktivitetene selges også rådgivings- og entreprenørtjenester, telekomtjenester, fiber, fjernvarme, kjøling, hurtiglading med mer.

Klimavisjon

I BKK jobber vi hver dag for å skape en mer bærekraftig framtid og støtte opp under FNs bærekraftsmål. Med fleksibel, fornybar vannkraft, en kostnadseffektiv og pålitelig infrastruktur, og stabile, kunderettede digitale løsninger har BKK en nøkkelrolle i overgangen til nullutslippssamfunnet.

Relaterte løsninger