BIR

BIR er ansvarlig for avfallshåndteringen til innbyggerne i BIRs åtte eierkommuner. Vi tilbyr også avfallsløsninger for næringslivet.

Klimavisjon

BIR skal bidra til at eierkommunene når sine klima- og miljømål. Vi har en visjon om være vestlendingenes egen miljøbedrift.

Fjernvarmen i Bergen 100 % fornybar innen 2020. BIR skal bygge nytt hovedkontor som skal miljøklassifiseres ihht. BREEAM-NOR Excellent og et nytt bygg for logistikk, verksteder og lager som skal klassifiseres ihht. BREEM-NOR Very good. BIR skal samle inn avfall i Bergen sentrum uten utslipp av NOx og CO2 innen 2020. Energianlegget skal redusere SO2 i rågassen med 50 % i forhold til 2015 innen 2020.

Relaterte løsninger