Bergen Marine

Bergen Marine er en av Norges største forhandlere av fritidsbåter, og rigger seg nå for å lede an i den grønne revolusjonen til sjøs. Allerede nå tilbyr de et utvalg av elektriske påhengsmotorer, og satser videre på elbåter for fritidsmarkedet, lademuligheter og deletjenester. Planen er å bygge landets første grønne båtsenter og marina i Dolviken – tilpasset eldrift og delebåter.

FOTO: Cecilie Bannow

Hvorfor ønsker dere å være med i Klimapartnere?

– Vi ønsker og være i førersete når bransjen skal omstille seg til det grønne skiftet, og da å kunne dra nytte av erfaringer fra andre klimapartnere for å søke lærdom og «gå den rette veien», sier Jonas Gamst Steine, daglig leder i Bergen Marine.

Hva er det viktigste Bergen Marine kan bidra med i klimaarbeidet?

Jobber for å omstille de store leverandørerme til flere fossilfri båtmotorer, samt påvirke poliktere og andre beslutningdtakere. Vi kan bidra med å legge til rette for et skifte i båtbransjen med infrastruktur for lading av elbåt med mer, sier Steine.

Relaterte løsninger