Bergen Live

Bergen Live arrangerer konserter og corporate eventer. Selskapet produserer og drifter i tillegg en musikkfestival, Bergenfest, og drifter arrangementslokalet Snekkerbrakken på Bergenhus Festning. Bergen Live har 12 heltidsansatte og er landets største konsertarrangør utenfor Oslo.

 

Klimavisjon

Bergen Live har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig og trygg leveranse av alle sine konserter, festivaler og eventer. Målsetningen med vårt miljøarbeid er å minimere vår negative påvirkning på miljø og klima, herunder skåne natur og kulturminner i vårt nærmiljø.

Relaterte løsninger