Bergen kommune

Bergen er Norges nest største kommune, med nesten 280 000 innbyggere. Kommunen tilbyr offentlige tjenester til alle kommunens innbyggere i form av barnehager, skoler, biblioteker, idrettshaller og mer.

Klimavisjon

Bergen skal være en foregangskommune innen miljø, bærekraftig utvikling og tilpasning til klimaendringer. Grønn strategi er kommunens plan som viser hvordan byen kan bli fossilfri i 2030.

Relaterte løsninger