Bergen Havn

Bergen Havn er Norges nest største havn, og en av de største cruisehavnenen i Nord-Europa. Selskapet Bergen Havn AS er et havnesamarbeid mellom Bergen kommune og omlandskommunene Alver, Askøy, Austrheim, Bjørnafjorden, Fedje og Øygarden. De viktigste oppgavene til selskapet er å forvalte, drifte og utvikle havneområdene, og å fremme sjøtransport. Bergen Havn jobber aktivt med å utvikle innovative og bærekraftige løsninger for å bli en utslippsfri havn.

Klimavisjon

Bergen Havn skal være ledende innen miljøvennlig havnedrift. Vår klimavisjon er at vi skal være en utslippsfri havn innen 2030. Vi skal bidra til å minimere negative konsekvenser for miljø og mennesker, samt bidra til å realisere regionale, nasjonale og internasjonale klimamål

Relaterte løsninger