Benchmark Genetics Norway

Benchmark Genetics Norway AS (BGN) eier og driver et avlsprogram for atlantisk laks, og tilbyr også konsulenttjenester til eksterne avlsprogrammer for fisk og skalldyr. Våre kunder er norske og internasjonale oppdrettsselskap. Som første ledd i verdikjeden, har vi mulighet til å bidra positivt til de neste leddene gjennom utvikling av bærekraftige produkter og tjenester.

Klimavisjon

Vår misjon er: «Vi skal gjøre det mulig for havbruksnæringen å forbedre sin bærekraft og lønnsomhet». Dette skal vi gjøre gjennom å utvikle og levere produkter og tjenester som bidrar til økt bærekraft for våre kunder. Vi skal bli klimanøytral innen 2025. Vårt mål er i minst mulig grad å benytte oss av klimakvoter til dette, men heller jobbe for å redusere fotavtrykket gjennom effektive tiltak.