Batteriretur AS

Batteriretur er godkjent returselskap for alle kategorier batterier. Vi har tre selskaper som er organisert under merkenavnet Batteriretur®.

Batteriretur® er organisert for å oppfylle kravene til kasserte batterier i avfallsforskriften og fra etableringen senhøsten 1993 er oppdraget oppfylt, år etter år etter år. I 2006 utvidet EU «Batteridirektivet» til å gjelde alle kategorier batterier.

For oss har det vært et logisk veivalg å gjøre bruk av det samme finmaskede nett av mottaks- og hentesteder til innsamling av alle kategorier batterier. Og vi ser historien gjenta seg; slik mengden blybatterier snart 25 år tilbake raskt vokste fra årlig 9.000 tonn til 14-17.000 tonn har mengden portable batterier vokst fra vel 100 tonn til nær 1000 tonn ved hjelp av samme nettverk. Vårt nettverk sikrer synergigevinst for både sikkerhet og miljøet!

Foto: Batteriretur

Relaterte løsninger