Avinor Trondheim Lufthavn

Avinor eier, driver og utvikler et landsomfattende nett av flyplasser.

Klimavisjon

Avinor skal innen 2022 halvere egne totale kontrollerbare klimagassutslipp sammenlignet med 2012, og bidra til å redusere klimagassutslipp fra tilbringertjenesten og flytrafikken. Avinor skal redusere innkjøpt energi med 25 % innen 2020 sammenlignet med energiforbruket på bygg og anlegg i 2012.

Relaterte løsninger