Avinor Bergen Lufthavn

Avinor AS er et 100 % statseid aksjeselskap med ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen – og Norge sammen med verden. Avinor har en strategiplan der miljø inngår med egne målekort fordelt mellom lufthavnene. Struktureringen fordeler ansvar og setter krav til oppfølging. Flesland er Norges nest største lufthavn med over 94 800 flybevegelser I 2019. Vi ønsker våre reisende velkommen til en klimanøytral lufthavn, en god reiseopplevelse og at reisen blir så bærekraftig som mulig.

Klimavisjon

Avinors visjon er en fossilfri lufthavndrift og luftfart med 30% bioandel innen 2030. 100% elektrifisert innenriks luftfart innen 2040