Avfall Sør

Vi er en miljøbedrift som leverer renovasjonstjenester til innbyggerne i kommunene Vennesla og Kristiansand. Avfall Sør har ansvar for innsamling og håndtering av husholdningsavfall. Vi driver gjenvinningsstasjoner og bruktbutikk, og behandler avfall i form av kompostering og deponering. Vi er også deleier i avfallsforbrenningsanlegget i Kristiansand. Vår visjon er «Smarte løsninger for ansvarlig avfallshåndtering».