Atkins

Decarbonomics(R) er Atkins’løsning for å transformere byggporteføljer til netto nullutslipp gjennom bruk av kunstig intelligens og porteføljestyring. Selskapet benchmarker porteføljen på tvers av land, lager et veikart med anbefalte tiltak og en plan for gjennomføring og finansiering. Engineering Net Zero https://www.engineeringnetzero.com/ er deres løsninger for nullutslippssamfunnet.