ATEA Vestland

Atea er en norsk IT-infrastrukturleverandør. Vår visjon, «The Place to Be», reflekterer at vi ønsker å være selve kraftsenteret i vår bransje, og det naturlige valget for både ansatte, kunder og produsenter. Med utgangspunkt i en klar visjon, tydelig strategi og satsing på fokusområdene skal Atea vokse og styrke sin stilling i markedet.

Klimavisjon

Atea AS er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. Vi arbeider bevisst med miljørettet tiltak for kontinuerlig redusere vårt eget CO2-utslipp etter gjeldene lovbestemte krav og etter egne miljømål.

Den største ressursen vi har for å oppnå våre mål er miljøbevisstheten fra ansatte. Det er avgjørende at ansatte tar ansvar og tenker miljøfremmende tiltak i det daglige.

Vi har særlig satt fokus på tiltak innen områdene møtevirksomhet, transport, energiforbruk og avfallssortering. Gjennom et stort antall transaksjoner, vare- og tjenesteleveranser, samt rollen som arbeidsgiver, påvirker Atea det ytre miljø direkte og indirekte. Dette skjer blant annet gjennom transport av gods og mennesker, energiforbruk til lys, varme og produkter i bygg, samt produksjon av avfall.

Våre solgte varer og tjenester spiller også en rolle i forhold til våre kunders påvirkning på miljø og klima. Atea skal opptre ansvarsfullt og bevisst i sin rolle som kraftsenter i IT-bransjen, også når det gjelder miljøpåvirkninger hos våre partnere på kunde- og leverandørsiden. Selskapet skal arbeide systematisk for å oppnå reelle miljøeffekter. Arbeidet skal stå i et gjensidig positivt forhold til våre daglige forretninger, våre målsettinger på kort og lang sikt, og vårt generelle samfunnsansvar.

Vi skal kjenne til og innfri de lovpålagte miljøkrav som er relevante for våre aktiviteter. Vi ser at en gunstig utvikling mht. påvirkningen på det ytre miljø harmonerer med våre interesser som en kommersiell aktør i IT-markedet. Ateas fokus på miljø skal underbygge, og samtidig selv bli støttet av, mulighetene til å spre miljøeffektive løsninger gjennom den normale drift.

Det er slik vi kan oppnå de største direkte og indirekte positive effektene på miljø og klima

Relaterte løsninger