Asplan Viak Vestland

En av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer med 130 medarbeidere i Bergen innen Plan, Energi og miljø, Arkitektur, Landskap, Bygg, Samferdsel, Vann og miljø, VVS og Elektro. Asplan Viak følger prosjekt helt fra «tidlig fase»-utredninger og overordnet planlegging, via prosjektering, ferdigstilling, til igangsetting og drift. Oppdragsgivers behov, minimert miljøbelastning og sluttbrukers tilfredshet er grunnlaget for vår tilnærming.

Klimavisjon

«Asplan Viak skal tilby bærekraftige løsninger i alle oppdrag». Ledelsen har prioritert vesentlige miljøaspekter for fire områder; Integrert design, materialvalg, arealplanlegging og vann. Asplan Viak har utarbeidet klimagassregnskap for egen drift etter FNs GHG protokoll siden 2008 og rapporterer til FNs Global Compact.