Asplan Viak Troms og Finnmark

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. tverrfaglig rådgivning og analyser til offentlig og privat virksomhet. Vi har over 1000 medarbeidere, med 35 i Tromsø. Oppdragsgivers behov, minimert miljøbelastning og sluttbrukers tilfredshet er grunnlaget for vår tilnærming.

Klimavisjon

Vår visjon for miljøarbeidet: «Asplan Viak skal tilby bærekraftige løsninger i alle oppdrag». Vår ledelseserklæring og miljøpolitikk: Tilrettelegge for god miljøkvalitet i prosjektene. Ledelsen har prioritert vesentlige miljøaspekter for fire områder; Integrert design, materialvalg, arealplanlegging og vann. Asplan Viak har utarbeidet klimagassregnskap for egen drift etter FNs GHG protokoll siden 2008 og rapporterer til FNs Global Compact.

Relaterte løsninger