Asplan Viak Rogaland

Asplan Viak er blant Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer med 65 medarbeidere i Stavanger med tilhørende satelittkontor i Haugesund og Bryne innen Plan, Arkitektur, Landskap, Bygg, Samferdsel, Vann og miljø. Asplan Viak følger prosjektene hele vegen fra tidligfase utredninger og overordnet planlegging, via prosjektering, ferdigstillelse, igangsetting og drift. Oppdragsgivers behov, minimert miljøbelastning og sluttbrukers tilfredshet er grunnlaget for vår tilnærming. Vår ambisjon er at alle våre oppdrag skal preges av fokus på bærekraft, miljømessig, sosialt og økonomisk.

Klimavisjon

Vår visjon for miljøarbeidet: «Asplan Viak skal tilby bærekraftige løsninger i alle oppdrag». Vår ledelseserklæring og miljøpolitikk: Tilrettelegge for god miljøkvalitet i prosjektene. Ledelsen har prioritert vesentlige miljøaspekter for fire områder; Integrert design, materialvalg, arealplanlegging og vann. Asplan Viak har utarbeidet klimagassregnskap for egen drift etter FNs GHG protokoll siden 2008 og rapporterer til FNs Global Compact.