Asplan Viak Oslo

Asplan Viak har rollen som arkitekt, landskapsarkitekt og rådgivende ingeniør i byggingen av Oslos største badeanlegg, Nye Tøyenbadet. Selskapet har også hovedansvar for energi- og miljøfaget i Team URBIS som vant hovedkonkurransen om Regjeringskvartalet–et bygg med miljøambisjoner. Prosjektet INTO ZERO som handler om integrert planlegging av nullutslippsområder, ledes av Asplan Viak.

Selskapet har også bidratt med rådgivning inn mot Kristian August gate 13,det første prosjektet som oppnår FutureBuilts kriterier for sirkulære bygg. Asplan Viak står også bak AV Ombruk, som er et system for ombrukskartlegging og prosjektering med brukte byggevarer.

Asplan Viak har, med medvirkning, kommet frem til nyskapende aktivitetsanlegg på Haugamyr i Norheimsund med navn «KIME –til liv og rørsle».