Asplan Viak Agder

Asplan Viak er blant Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer med 158 medarbeidere i Agder. Asplan Viak AS tilbyr rådgivende tjenester innenfor Plan, Energi og miljø, Arkitektur, Landskap, Bygg, Samferdsel, Vann og miljø, VVS, Geoinformasjon og Elektro Asplan Viak følger prosjektene hele vegen fra tidligfase utredninger og overordnet planlegging, via prosjektering, ferdigstillelse, igangsetting og drift. Oppdragsgivers behov, minimert miljøbelastning og sluttbrukers tilfredshet er grunnlaget for vår tilnærming . Vår visjon for miljøarbeidet: «Asplan Viak skal tilby bærekraftige løsninger i alle oppdrag». Vår ledelseserklæring og miljøpolitikk: Tilrettelegge for god miljøkvalitet i prosjektene. Ledelsen har prioritert vesentlige miljøaspekter for fire områder; Integrert design, materialvalg, arealplanlegging og vann. Asplan Viak har utarbeidet klimagassregnskap for egen drift etter FNs GHG protokoll siden 2008 og rapporterer til FNs Global Compact.