ASKO ROGALAND

ASKO ROGALAND AS er en del av NorgesGruppen, som er Norges største handelshus. Asko sin kjernevirksomhet er detalj- og engrosvirksomhet innenfor daglige forbruksvarer og er også en betydelig leverandør til serveringsmarkedet.

Klimavisjon

ASKO har en ambisjon om å bli bærekraftig og klimanøytral. Det betyr at vi skal ha fokus på energieffektiviserende tiltak og ikke minst fornybare ressurser. Vår ambisjon krever store investeringer, spesielt innenfor energi og transport. ASKO skal være i førersetet innenfor disse områdene og vi skal våge å satse – og vi skal være villige til å betale utover hva som er kravet til bedriftsøkonomisk avkastning. Bærekraft innebærer at sosiale, etiske og miljømessige hensyn gjennomsyrer våre beslutninger og at vi har lønnsomhet i ASKO. Klimanøytral innebærer at vi har eliminert klimagassutslippene i egen virksomhet. Målsettinger: Energi: 20% energireduksjon, 100% fornybar energi, Transport 60% fornybart drivstoff, Avfall 95% av avfallet skal kildesorteres.

Relaterte løsninger