ASKO Norge AS

ASKO har gått foran hva gjelder gjennomføring av solkraftverk på sine bygninger, samt tilførsel av ny ren energi ved etablering av nye vindmøller. Selskapet har også vist vei hva gjelder utskifting til elektriske tunge lastebiler. ASKO lanserte også verdens første hydrogendrevne lastebiler. Selskapet har en ambisjon om å bli bærekraftig og klimanøytral.