Arendal kommune

Kommunen er den nest største i Agder og har ca. 45 000 innbyggere. Kommunen stiftet Klimapartnere i 2009, og har siden da hatt klimanøytral drift. Arendal var landets første kommune med klimanøytral drift. Kommunens miljø- og klimasatsing har medført betydelig nasjonal og internasjonal interesse. Tyholmen er byens eldste område. Her er den gamle trehusbebyggelsen i stor grad bevart, mens det i den nyeste bydelen, langs sjøkanten mot Barbu, er det moderne næringsbygg som preger. Her finnes blant annet Sørlandet kunnskapshavn som bevisst satser på å legge til rette for gode nærings-, kurs- og læringslokaler, etablerersenter og et vekstmiljø for mindre bedrifter og kompetansemiljøer i byen. Her ligger også Vitensenteret Sørlandet, som jobber med å øke realkompetansen hos barn på Agder i tillegg til å være en stor turistattraksjon. Regionens mange bedrifter innen utviklingen av bore-, laste/ losse/forankring- og bølgekompenseringsteknologi har utviklet næringslivsklyngen GCE NODE, hvor man sammen jobber for at olje- og gassnæringen på Sørlandet kan hevde seg i internasjonal konkurranse. Mange av disse bedriftene hører hjemme i Arendal. Et annet bedriftsnettverk er Eyde-klyngen, som ble etablert som en klyngeorganisasjon for prosessindustribedrifter i Agder i 2007, da med navnet Eyde-nettverket. Eyde-klyngen har sitt hovedkontor i Sørlandets Kunnskapshavn. Verdens største sjøforsikringsselskap, Gard, har sitt hovedkontor i Arendal.

Relaterte løsninger