Angarde

Angarde AS er en eiendomsutvikler og utleieaktør av næringseiendom i Fyllingsdalen i Bergen.

Klimavisjon

Angarde AS har som mål å skape en bærekraftig bydel som i stor grad er selvforsynt med energi. Delingsøkonomi med sambruk, felles bilordning og sosial bærekraft vil være viktige fokusområder for oss i fremtiden. Samtidig skal det vektlegges ombruk og gjenbruk av eksisterende bygningsmasse.

Relaterte løsninger